De term cloud hosting en cloud VPS zijn sinds de 21ste eeuw een veelgebruikte term. De populariteit van cloud VPS is dan ook niet zo gek, maar toch zijn er veel mensen die nog niet precies weten wat nu precies cloud hosting en een cloud VPS inhouden.

Wat houdt cloud hosting precies in?

Als je naar de twee termen kijkt zie je het woord cloud(wolk) en hosting (de dienst). Het is manier van hosting die niet gebruik maakt van een server die op één locatie beschikbaar is, maar van een server die op meerdere locaties beschikbaar is.

Bij cloud hosting wordt er gebruikgemaakt van een virtuele server die gebruikmaakt van meerdere servers om een website te hosten. Dit wordt ook wel het high availability platform of het hoog bereikbaarheidsplatform genoemd.

De verzameling aan servers die er bij cloud hosting worden gebruikt kunt u als het ware zien als een wolk ofwel de cloud. We zullen deze definitie gebruiken aan de hand van twee praktische voorbeelden.